Results for Lizard

Xantusia sherbrookei

Sherbrooke's Night Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Aspidoscelis espiritensis

Isla EspĂ­ritu Santo Whiptail

Lizard | Reptilia
Native

Aspidoscelis maxima

Cape Giant Whiptail

Lizard | Reptilia
Native

Aspidoscelis tigris

Tiger Whiptail

Lizard | Reptilia
Native

Xantusia wigginsi

Wiggins' Night Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Xantusia henshawi

Granite Night Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Plestiodon gilberti

Gilbert's Skink

Lizard | Reptilia
Native

Uta encantadae

Enchanted Side-blotched Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Uta lowei

Dead Side-blotched Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Aspidoscelis catalinensis

Isla Santa Catalina Whiptail

Lizard | Reptilia
Native

Xantusia gilberti

Baja California Night Lizard

Lizard | Reptilia
Native

Uta stellata

San Benito Side-blotched Lizard

Lizard | Reptilia
Native